Sunday, April 24, 2011

Taqlid kepada tahqiq

Al-Imran : 104
[1]   MAKSUD و dalam وَلْتَكُنْ
Maksud وَ dalam ayat ini ialah ‘dan’ wau al-wasl iaitu huruf wau yang berfungsi sebagai penyambung dengan ayat yang sebelumnya iaitu bermula dari ayat 102 hingga 105. Sila rujuk Quran sndri, hehe.


[2]   MAKSUD وَلْتَكُنْ dalam ayat وَلْتَكُنْ
Maksud وَلْتَكُنْ dalam ayat ini ialah keseluruhan umat Islam. Dari itu, apabila wujud huruf laam yang berfungsi sebagai kata suruh, maka ia akan menjadi wajib dan yang dimaksudkan dengan kamu dalam ayat di atas ialah umum untuk sekalian umat Islam (iaitu ia lafaz khas yang bermaksud umum). Lihat Tafsir al-Bahrul Muhith lil Imam Ibn Hayyan jilid 3 mukasurat 343.

[3]   MAKSUD مِنْكُمْ dalam ayat مِنْكُمْ
Maksud مِنْكُمْ dalam ayat ini ialah sebahagian daripada umat Islam, bukan semuanya


[4]   MAKSUD أُمَّةٌ dalam ayat أُمَّةٌ
Maksud أُمَّةٌ dalam ayat ini ialah satu organisasi. Ini dikuatkan lagi dengan status perkataan selepasnya sebagai sifat kepada ummah. Perkataan selepas ummah ialah yadda’un dengan lafaz banyak (plural). Maka, terjemahan satu kelompok manusia ialah paling tepat. Lihat Kitab Tafsir al-Wasith lil Sheikh Syed Thantawi jilid 1 mukasurat 690.

[5]   MAKSUD الْخَيْرِ dalam ayat يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
Maksud الْخَيْرِ dalam ayat ini ialah al-Islam dan syariatnya.

[6]   MAKSUD وَيَأْمُرُونَ (kata suruh) dalam ayat وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
Maksud وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ dalam ayat ini ialah menguatkuasakan, mengarahkan atau memaksakan. Al-amru dalam maksud asas dalam bahasa Arab ialah arahan daripada pihak yang atas kepada pihak yang bawah.

[7]   MAKSUD الْمَعْرُوفِ dalam ayat وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
Maksud الْمَعْرُوف dalam ayat ini ialah Syariat Islam.

[8]   MAKSUD وَيَنْهَوْنَ dalam ayat وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
Maksud وَيَنْهَوْنَ dalam ayat ini ialah dan mereka yang mencegah
Perkataan وَيَنْهَوْنَ merupakan ma’thuf kepada يَدْعُونَ. Dari itu, kedua-dua ini adalah sifat kepada faa’il (pembuat) iaitu أُمَّةٌ. Dan merupakan kewajipan sesebuah organisasi untuk melaksanakan tiga perkara di bawah:

1. Berda’wah kepada Islam DAN
2. Menguatkuasakan syariah DAN
3. Mencegah sebarang perkara yang bercanggah dengan syara’

[9]   MAKSUD عَنِ dalam ayat وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
Maksud عَنِ dalam ayat ini ialah mencegah sesuatu kemungkaran itu sebelum ia berlaku.

[10]   MAKSUD الْمُنْكَرِ dalam ayat وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
Maksud الْمُنْكَرِ dalam ayat ini ialah apa-apa perkara yang bercanggah dengan syara’.

[11]   MAKSUD وَأُولَئِكَ dalam ayat وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
Iaitu orang yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan tadi (iaitu penda’wah, penguatkuasa dan pencegah). Lihat Tafsir al-Alusi jilid 3 mukasurat 161.

[12]   MAKSUD الْمُفْلِحُونَ dalam ayat وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
Maksud الْمُفْلِحُونَ dalam ayat ini ialah orang yang berjaya yang kekal di syurga.


Sebagai penutup..

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan wajiblah ada di antara kamu satu organisasi yang menyeru (berdakwah) kepada Islam, dan menguatkuasakan syariat, dan mencegah daripada segala perkara yang bercanggah dengan syara’. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang Berjaya 
(yang kekal di syurga Allah)
Ali ‘Imran: 104


6 comments: