Monday, December 27, 2010

Matan 'Aqidatul 'Awam

Alhamdulillah Syeikhuna Syeikh Muhammad Fuad Bin Kamaludin Al-Maliki telah menterjemahkan Matan 'Aqidatul 'Awam supaya lebih senang difahami oleh orang-orang awan seperti kita.

Aqidatul Awwam yang bererti Aqidah Bagi Orang-Orang Awam ini merupakan satu kumpulan aqidah yang wajib diketahui oleh setiap individu muslim. Aqidah tersebut disusun dengan baik dan teratur dalam bentuk nadzom (syair) oleh As-Syeikh As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki.

Disusun pada tahun 1258 Hijriyah, dan terdapat 57 bait. Aqidatul Awwam ini sangat penting karena dengan mengetahui nadzom ini, secara tidak langsung, kita akan dapat mengetahui aqidah yang wajib diketahui oleh setiap individu Muslim secara ringkas. Nadzom Aqidatul Awwam ini sangat terkenal di dunia Islam dan telah lama diamalkan, yakni dibaca dan dipelajari, termasuk di negara kita, Indonesia dan di negara-negara yang lain.

Terjemahan Matan 'Aqidatul 'Awam :- Muat Turun

No comments:

Post a Comment