Sunday, April 1, 2012

Bina’usy syahsiyah islamiyah


Maratibul amal dalam membentuk fard muslim
  1. aqidah yang sejahtera
  2. ibadah yang sahih
  3. akhlak yang mantap
  4. berpengetahuan luas
  5. mujahadah melawan nafsu
  6. tersusun urusannya
  7. menepati waktu
  8. mampu berdikari
  9. bermanfaat kepada orang lain
  10. kuat tubuh badan

No comments:

Post a Comment